Thursday, 3 January 2008

An Gael – Breise!


...de Cumann Carad na Gaeilge (Fila-Kelta Societo):

Tá áthas ar Chumann Carad na Gaeilge fógraí a scaipeadh faoi ranganna agus imeachtaí na Gaeilge mar i gcónaí.

Ba mhaith linn
AN GAEL-BREISE! a fhoilsiú ar an gcéad lá gach míosa. Mar sin, le bhur dtoil, insigí dúinn faoi bhur n-eachtraí cúpla seachtain (ar a laghad) roimh an lá sin ionas gur féidir linn poiblíocht shaor in aisce a dhéanamh daoibh.

Tá an teachtaireacht seo á seoladh chuig breis agus 280 eagraíocht cultúrtha Éireannacha agus múinteoir na Gaeilge timpeall an domhain. Gheobhaidh sibh nasc chuig eagrán na míosa seo thíos.

Bainigí sult as!

No comments: