Thursday, 9 August 2007

Kimralingvaj Gazetaroj


...de la BBC:

“Fe fydd Bwrdd yr Iaith yn cynnal arolwg o bapurau newydd a chylchgronau Cymraeg.

Llywodraeth y Cynulliad sydd wedi gofyn am yr arolwg.

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas, y Gweinidog â chyfrifoldeb am y Gymraeg, mai pwrpas yr adroddiad fyddai rhoi darlun clir o sefyllfa'r wasg brintiedig Gymraeg...”

No comments: