Wednesday, 28 November 2007

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol


...de la BBC:

Mae arbenigwr cyfrifiadurol wedi beirniadu'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru am nad yw eu gwefan yn ddwyieithog.

Daeth y comisiwn i rym ar Hydref 1 pan gafodd y Comisiwn Cyfle Cyfartal, y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol a'r Comisiwn Hawliau Anabledd eu huno.

No comments: