Saturday, 24 January 2009

Alun Ffred Jones...de la BBC:

Mae pobl sy'n symud i mewn i Gymru neu'n gadael eu cymunedau yn tanseilio rhai o gadarnleoedd yr iaith Gymraeg, yn ôl Gweinidog Treftadaeth Cymru.

Roedd Alun Ffred Jones yn ymateb i alwad am ddadl ar y pwnc gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg pan wnaeth y sylwadau i raglen Dragon's Eye BBC Cymru.

Dywedodd Mr Jones pan fo Cymry Cymraeg yn symud allan ac eraill yn symud i mewn "mae'r effaith yn uniongyrchol ac yn tanseilio'r Gymraeg fel iaith fyw yn y cymunedau hynny".

No comments: