Monday, 21 July 2008

Eisteddfod


...de la Denbighshire Free Press:

Trwy gydweithio â Bwrdd yr Iaith Gymraeg, roedd staff a gwirfoddolwyr yn brysur yn ymarfer eu cyfarchion Cymraeg.

Mae Mervyn Cousins, cyfarwyddwr gweithredol newydd Eisteddfod Llangollen, wedi bod yn brysur ei hun yn gwrando ar dapiau dysgu Cymraeg, ac mae'n paratoi i gofrestru ar gyfer cwrs dysgu Cymraeg ym mis Medi.

Dywedodd cyn yr Eisteddfod: "Er bod rhai aelodau o'r tîm yn siaradwyr Cymraeg rhugl (18 y cant), rydym wedi cynnig hyfforddi staff a gwirfoddolwyr sy'n ymwneud â'r cyhoedd yn unionyrchol, i gyfarch cwsmeriaid a chynnig gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg i'r rheiny fyddai'n well ganddynt drafod busnes â ni yn y Gymraeg....

No comments: