Monday, 23 July 2007

Michael Foot, MP


...de la BBC:

“Mae cyn arweinydd y blaid Lafur Michael Foot wedi datgelu ei fod yn difaru peidio â dysgu Cymraeg.

Mewn cyfweliad â'r BBC i nodi ei ben blwydd yn 94 oed ddydd Llun, dywedodd ei fod yn difaru peidio â dysgu'r iaith pan etholwyd ef yn Aelod Seneddol Glyn Ebwy yn 1960, yn olynydd i Aneurin Bevan...”

No comments: