Thursday, 27 December 2007

Grand Puŝo por la Skotagaela Lingvo


...de la BBC:

Am y tro cynta mae cyngor yn yr Alban yn penderfynu cynnal pob cyfarfod drwy gyfrwng yr Aeleg.
Y cyngor yw Ynysoedd y Gorllewin lle mae dim ond 18 o gynghorwyr allan o 31 yn rhugl yn yr iaith.

Ar hyn o bryd dim ond rhai cyfarfodydd pwyllgor sy'n cael eu cynnal drwy gyfrwng yr Aeleg.

Dywedodd y cyngor na fyddai mwy o gost am fod cyfieithydd ar y pryd eisoes yn Sgioba na Gaidhlig neu'r adran Aeleg...

No comments: