Monday, 20 April 2009

€700,000 por la Irlandalingvo en Usono


…de An Druma Mór, la novaĵa blogo de Eoghan Ó Néill:

D’fhógair an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív T.D. inné maoiniú de bhreis agus €700,000 chun tacú le agus forbairt a dhéanamh ar mhúineadh na Gaeilge thar sáile i 2009.

Tá thart ar ceathracha ollscoil agus coláiste 3ú leibhéal i Stáit Aontaithe Mheiriceá, i dtíortha na hEorpa agus níos faide anonn, atá gníomhach i soláthar clár Gaeilge agus Staidéir Cheiltigh laistigh dá bhforais féin.

Cuireann an Fo-Chiste d’Institiúidí Triú Leibhéal Thar Lear de chuid Chiste na Gaeilge, a bunaíodh in 2006, tacaíocht ar fáil d’fhorais triú leibhéal ar fud an domhain chun forbairt a dhéanamh ar na cláir seo agus iad a chur chun cinn...

No comments: