Wednesday, 28 May 2008

Blogo por Gaeloj en Nor-Ameriko


...de Glór na nGael:

Mar is eol do chách faoin am seo, eagraíodh comhdháil dheireadh seachtaine i Nua Eabhrach le déanaí chun plé a dhéanamh ar fhorbairt na Gaeilge i dtuaisceart Mheiriceá. Bhí freastal iontach maith ar an gcomhdháil agus labhair daoine faoin a gcuid oibre agus na dúshláin atá rompu sna blianta amach romhainn. Rinneadh an tuafás plé faoi na nithe atá bainte amach le blianta beaga anuas agus ar na deacrachtaí atá le sárú má tá dul chun cinn le déanamh. Mar shampla míníodh nach acmhainn do ghrúpaí deonacha atá ag múineadh na Gaeilge i Mheiriceá tabhairt faoi nithe eile tábhachta, ina measc, foinsí maoinithe a lorg agus iarratais a scíobh do dheontais.

Tógadh cinneadh ag deireadh na comhdhála gur chóir “foram plé ar-líne” de chineál éigin a oscailt agus ligint dóibh siúd a d’fhreastal ar an gcomhdháil (agus daoine nár éirigh leo freastal uirthi) a dtuairimí a nochtadh faoi bhunú struchtúir “scáthghrúpa” a fheidhmeodh ar son na grúpaí eagsúla ar fud S.A.M.

Beidh tréimhse sealadach ag 3 sheachtain ag an mblogspota fisghaeilge.blogspot.com agus ag deireadh an tréimhse sin cuirfear na motlaí uile le chéile agus tógfar cinneadh faoin gcéad chéim eile. Más cinneadh é scáthghrúpa a eagrú beidh Glór na nGael sásta bheith mar áisitheoir do chruinniú eile agus déanfar na socruithe cuí.

Cuirtear fáilte roimh thuairimí…………….

No comments: