Tuesday, 11 August 2009

Graham Fraser


...de Pobal:

Faoi Acht 1737 um Riar na Córa (Teanga)(Éireann) tá cosc iomlán go fóill ar úsáid na Gaeilge sna cúirteanna ó thuaidh.

I mí Iúil 2009, chuaigh na Gaeil chuig an Ard-Chúirt le dúshlán a chur roimh an sean dlí seo ach theip ar an chás.

Beidh seans ag daoine cluinstin faoin chás agus na chéad chéimeanna eile.

Le tacú leis an ócáid [Satharn 15ú Lúnasa ar 10.45 rn, in Ostán Europa, Béal Feirste] mar aoíchainteoir speisialta ar an chóras cúirte i gCeanada, beidh Coimisinéir Ceanadach na dTeangacha Oifigiúla, An tUas. Graham Fraser....

No comments: