Monday, 11 February 2008

“Plano B”


…de la Scotsman:

Càite a bheil am Plana B acasan?

Tha sinn gu bhi cho d"igheil a-nis leis an sianail ùr spaideil againn is gu bheil cunnart ann gun dìochuimhnich sinn air an fheum a dh' fhaodar an leithid a dhèanamh gus na coimhearsnachdan Gàidhlig a chuideachadh agus a neartachadh.

Nuair a thàinig an naidheachd mu dheidhinn na seirbhis ùir a-mach bho chionn cealla deug, thuirt Comhairle nan Eilean Siar gur e rud math a bhiodh ann leis gun dèanadh e feum dhan sgìre aca agus gum biodh an leithid a' cruthachadh oibrichean...

No comments: