Monday, 1 June 2009

Ffred Ffransis


…de BBC:

Cafodd un o aelodau amlycaf Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ei garcharu am bump diwrnod gan Ynadol Llanelli ddydd Llun.

Cafodd Ffred Ffransis, 60 oed, o Lanfihangel-ar-Arth yn Sir Gaerfyrddin, ei ddedfrydu am beidio talu dirwy a dderbyniodd yn 2001 am rwystro'r heddlu...

No comments: