Sunday, 20 April 2008

Lámh Fada na gCeithearna Coille!

Grand Central Station, Nua Eabhrac/Novjorko


No comments: