Thursday, 31 January 2008

“Dim Digon o Ddefnyddwyr”


…de la BBC:

Ychydig o Gymry Cymraeg sy'n defnyddio'r gwasanaethau Cymraeg sy'n cael eu cynnig gan fusnesau a chyrff cyhoeddus.

Dyna y mae ymchwil rhaglen Dragon's Eye BBC Cymru yn ei awgrymu.

Dywedodd Cymdeithas y Cyflogwyr fod yr ystadegau'n dangos nad oes angen deddfu er mwyn sicrhau bod busnesau'n cynnig gwasanaethau Cymraeg.

Ond mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod yr ystadegau'n brawf pendant o'r angen am Ddeddf Iaith Newydd...

No comments: